Anna Gavelman - BodyMovement Coachning & Resan-Reiki

Jag heter Anna Gavelman och kommer finnas på plats på Glädje & Hälsomässa med min verksamhet Befriande Penseldrag. 
 
Genom min livsväg har jag kommit att fördjupa och utbilda mig inom med tre olika metoder - Resan, Reiki och BodyMovement-Coachning. Metoder som har hjälpt mig och många andra att läka gamla trauman och komma till klarhet över sin inneboende förmåga och att kunna njuta och ta för sig av detta fantastiska som kallas livet.
 
Jag har utbildning och lång erfarenhet av att arbeta med människor i alla åldrar som konstnär, pedagog, terapeut och coach och undersköterska. Förutom min verksamhet arbetar jag också med barn och ungdomar med särskilda behov.
 
Tillsammans med Torbjörn Haglund, massör från Lund, renoverar vi Missionshuset i Bäck, 11 km söder om Ljungby där vi i framtiden kommer att ta emot enskilda klienter och samla grupper.
 
Idag bor vi i ett grannhus där vi också har vår mottagning.
 
Mycket kortfattat om de olika metoderna:
Resan: Är en transformerande terapisession, där man på cellnivå kommer åt att rensa ut blockeringar och det som håller en tillbaka i livet. En metod som lämnar en stärkt och fri och med en djup erfarenhet av sin egen inneboende källa. Det är en process där du själv är aktiv.
 
Reiki: Healing är en stillsam och vilsam behandling där givarens händer flyttas runt på kroppen. Den universella livsenergin som flödar genom händerna balanserar och stärker kroppens egen förmåga till självläkning.
 
BMC-BodyMovement Coachning: Sker som en enskild session eller i en grupp och då oftast i form av ett danspass. Det är en coachning där du på ett tryggt och kreativt sätt utforskar och medvetande gör det som pågår i ditt liv. Det kan ske genom samtal, dans och rörelse, andning, beröring, befriande penseldrag och bildskapande.
 
 
Anna Gavelman
Bäck, Missionshuset, Hamneda
0738-366519
  

Kommentera här